Spring naar de inhoud

Plannen nieuwe school

Er is veel vraag naar de plannen van de nieuwe school. Vandaar dat we jullie via de website verder op de hoogte willen houden. Hier is alvast de planning van de werken en enkel simulaties.

Foto 1: Bestaande toestand
Foto 2: Lucht foto Campus

De Planning

  1. Pasen 2021: afbraak feestzaal PDC + woningen

2. De werken verlopen in 2 grote fasen.

Fase 1: start juli-augustus 2021: verbouwing blauwe zone (zie foto 3)

o    Grondige verbouwing linkervleugel klooster

o    bouw polyvalente ruimte en wetenschaps-STEM-lokalen

o    aanleg fietsweg

Foto 3: verbouwing tijdens schooljaar 21-22

Fase 2: start september 2022: verbouwing paarse zone (zie foto 4)

o    Grondige verbouwing rest van het klooster

o    Buitenaanleg (sportveld, speelplaats)

Foto 4: verbouwing schooljaar 22-23

De zusters zullen tijdens bouw van de assistentiewoningen (wellicht gereed midden 2022) in het klooster verblijven.

Door deze constructie kan de eerstegraadsschool starten op 1 september 2022 enigszins met een beperktere capaciteit en alleen voor het eerste leerjaar SO.

Op  1 september 2023 zou de school volledig klaar zijn en kan ook het tweede jaar SO (foto 5).

Foto 5: Geplande toestand