Spring naar de inhoud

PDC ouderraad

Wat doet de ouderraad ?

 

Vertegenwoordiging schoolraad
Enkele ouders uit de ouderraad vertegenwoordigen de ouders in de schoolraad. Dit orgaan overlegt met het schoolbestuur over welbepaalde thema's. Het standpunt van de ouders wordt voorbereid in de ouderraad. Als er geen ouderraad is, organiseert het schoolbestuur verkiezingen om ouders te vinden voor de schoolraad.

 

Adviesbevoegdheid
De ouderraad kan - zowel op vraag van de schoolraad als op eigen initiatief - advies geven aan de schoolraad. Dit kan over alle thema’s gaan waarover de schoolraad overleg moet plegen met het schoolbestuur:

 

Informatie en communicatie
De ouderraad heeft recht op informatie. Als de ouderraad informatie wil, wordt dit via de leden van de schoolraad aan het schoolbestuur gevraagd.

De ouderraad heeft een informatie- en communicatieplicht over zijn activiteiten en standpunten.

 

Kerntaken
Naast de bevoegdheden van het participatiedecreet, kan een ouderraad ook andere taken opnemen. Wij onderscheiden vier kerntaken:

  1. Informeren en communiceren over opvoeding en onderwijs
  2. Ontmoetingsactiviteiten organiseren voor ouders en school
  3. De school praktisch en/of financieel ondersteunen
  4. Meedenken met de school

 

De ouderraad is lid van het VCOV.