OUDERRAAD PDC School
Veltem-Beisem


Het laatste nieuws:

GEANNULLEERD - Gebruik je verstand… verstandig! - Revised

HELAAS!! WEGENS ZIEKTE VAN DE ACTEUR, KAN DE VOORDRACHT NIET DOORGAAN.

De ouderraad heeft gezocht naar een vervangende datum dit schooljaar, maar dat blijkt niet meer mogelijk. We houden u op de hoogte


Geplaatst op 06/03

Kom meer te weten

Onze Agenda


ouderraad 6

04/05

De ouderraad zal doorgaan in het lokaal van de directeur. Alle ouders zijn welkom.

Schoolfeest

20/05

Vandaag is het feest in school. Iedereen is welkom om dat met ons mee te vieren.

Ouderraad 7

22/06

De ouderraad zal doorgaan in het lokaal van de directeur. Alle ouders zijn welkom.Meer

Onze Kerntaken:


Informeren

Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en de eigen werking.

Adviseren

Adviseren van de ouders in de schoolraad.

Helpen

Lokale school ondersteunen, financieel en met hulp.

Samen brengen

Ontmoetingsactiviteiten organiseren zodat ouders elkaar en de school leren kennen.

Kom met ons in contact!


Zin om mee te werken aan de projecten die we dit schooljaar plannen? wil je meer weten over wat er op school leeft? Heb je goede ideeën? Wees welkom op een ouderraad of contacteer ons

Facebook: