Het laatste nieuws:

Wat doe je als ouder wanneer je kind gepest wordt?

Via het VCOC heeft de ouderraad info gekregen over de “wat je als ouder kan doen als je kind gepest wordt.”
Brochure voor de ouders

De brochure geeft ouders informatie over wat ze thuis kunnen doen om pesten te voorkomen of om er mee om te gaan. Ze kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen de 3 ouderkoepels: KOOGO, GO! ouders en VCOV.


Geplaatst op 05/02

Kom meer te weten

Onze Agenda


Ouderraad 22 feb

22/02

Zoals altijd zijn ouders welkom in het lokaal van Annemie

Paasbrunch

25/03

Samen met andere ouders wandelen en brunchen, het kan!

Schoolfeest 2018

26/05

Hou deze zaterdag namiddag vrij.Meer

Onze Kerntaken:


Informeren

Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en de eigen werking.

Adviseren

Adviseren van de ouders in de schoolraad en in de buitenschoolse opvang.

Helpen

Lokale school ondersteunen, financieel en met hulp.

Samen brengen

Ontmoetingsactiviteiten organiseren zodat ouders elkaar en de school leren kennen.

Kom met ons in contact!


Zin om mee te werken aan de projecten die we dit schooljaar plannen? wil je meer weten over wat er op school leeft? Heb je goede ideeën? Wees welkom op een ouderraad of contacteer ons

Facebook: