Het laatste nieuws:

Paasbrunch was gezellig

De Paasbrunch zit er al weer op. Foto’s staan op de website. Iedereen heeft ervan genoten, zeker met dit stralend lenteweer. Bedankt aan de helpers.


Geplaatst op 25/03

Kom meer te weten

Onze Agenda
Meer

Onze Kerntaken:


Informeren

Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en de eigen werking.

Adviseren

Adviseren van de ouders in de schoolraad en in de buitenschoolse opvang.

Helpen

Lokale school ondersteunen, financieel en met hulp.

Samen brengen

Ontmoetingsactiviteiten organiseren zodat ouders elkaar en de school leren kennen.

Kom met ons in contact!


Zin om mee te werken aan de projecten die we dit schooljaar plannen? wil je meer weten over wat er op school leeft? Heb je goede ideeën? Wees welkom op een ouderraad of contacteer ons

Facebook: