OUDERRAAD PDC School
Veltem-Beisem


Het laatste nieuws:

Verslag ouderraad 04/05/2017

Aanwezig: Hilde, Ingrid, Dirk, Willy, Sofie, Annemie, Kris, Ralf en Tara.
Agenda:
- Plantjesverkoop
- Schoolfeest
- Verkiezing ouderraad-schoolraad
- Varia: voetballen, fietsenstalling en verschuiving van de laatste ouderraad naar 23/6, warme maaltijden einde van het jaar.


Geplaatst op 04/05

Kom meer te weten

Onze Agenda


Pedagogische studiedag 29 sept 2017

29/09

Vandaag is er geen school

PDC kwis 2017

11/11

De datum van de kwis is gekend. Locatie is de PDC feestzaal, waar je een gezellig avond kan beleven met andere ouders en sympathisanten.

PDC feest 2017

27/01

Pedagogische studiedag 17 jan 2018

27/01

Vandaag is er geen schoolMeer

Onze Kerntaken:


Informeren

Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en de eigen werking.

Adviseren

Adviseren van de ouders in de schoolraad.

Helpen

Lokale school ondersteunen, financieel en met hulp.

Samen brengen

Ontmoetingsactiviteiten organiseren zodat ouders elkaar en de school leren kennen.

Kom met ons in contact!


Zin om mee te werken aan de projecten die we dit schooljaar plannen? wil je meer weten over wat er op school leeft? Heb je goede ideeën? Wees welkom op een ouderraad of contacteer ons

Facebook: